Tjänster
Produkter
Kundarea
Nyheter
Om
Om
Bidde.com är ett Bjärebaserat utvecklingsföretag som erbjuder ett heltäckande datastöd.
Vi hjälper till med rådgivning, översyn, administration eller utveckling av befintligt eller projekterade webbaserade system.
Genomförande
bidde.com arbetar alltid tillsammans med kunden.
Innan ett projekt eller uppdrag startar så finns det en uppdragsmall framarbetad av kunden och bidde.com
Avvikelser från uppdragsmallen bekräftas alltid skriftligen.
Offert
bidde.com offererar nya kunder och större projekt.

Uppskattad tidsåtgång är otroligt svårt att uppskatta och ofta måste man lägga på en högre kostnad för att täcka in eventuella förseningar i informationsinhämtning m.m,.

Uppdragsmall
Uppdragsmallen skall sammanfatta vad kunden och bidde.com har kommit fram till.
Det kan vara uppdateringsfrekvensen, initiativ, support rapportering m.m.
Kostnad
Betalt
Betalningsvillkor
bidde.com och bidde AB tillämpar 15 dagar netto
KONTAKT
bidde AB
+46 708 373 929
bidde@bidde.com
SERVICE
biddix.se
PRODUKTER
Network