Om
Bidde.com är ett Bjärebaserat utvecklingsföretag som erbjuder ett heltäckande datastöd.
Vi hjälper till med rådgivning, översyn, administration eller utveckling av befintligt eller projekterade webbaserade system.

Kontakta oss på: +46 708 373 929 info@bidde.com
Kundarea
Här kan ni läsa om aktuella uppdateringar och andra händelser rörande BiDDiX.
Ni kommer också att kunna logga in och beställa förändringar samt få en översikt över de tjänster ni nyttjar.

Se till att ni har en fungerade inloggning.
Nyheter
Från 2016-01-01 kommer bidde endast att hosta sidor som ligger under Manages-Sites modellen.
De kunde som ännu inte gått över till Managed Sites modellen kommer under hösten bli kontaktade och få ett konverteringserbjudande.
Senaste nytt
Partners
bidde.se nätverksprodukter för små och medelstora företag
Service